Hjem

Vi er tilstede for deg

Hjelp oss å hjelpe

Røde Kors Prinsippene

 

  • Humanitet
  • Upartiskhet
  • Nøytralitet
  • Uavhengighet
  • Frivillighet
  • Enhet
  • Universalitet

 

 

 

 

 

Lokalforening

 

Lokalforeningen er det overordnede organet i

Larvik Røde Kors, med ansvar for driften av det totale Larvik Røde Kors

 

 

 

 

Les Mer

Hjelpekorps

 

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

 

 

 

 

Les Mer

Omsorg

 

Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig.

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

 

Les Mer

Aktiviteter / Tilbud

 

 

Larvik Røde kors har over 300 aktive medlemmer, fordelt på 2 hovedaktiviteter og 10 underaktiviteter.

Se alle våre hovedaktiviteter og underaktiviteter her:

TA KONTAKT MED OSS

 

Vi vil gjerne høre fra deg, og svare på de spørsmålene du har eller gi deg den hjelpen du treger. 

 

Vet du ikke hvilken aktivitet spørsmålet ditt hører til?

Send oss en melding her, så sender vi den videre til rett avdeling eller person.

 

Ønsker du å prate med noen direkte, ring lokalforeningsleder på tlf: 45456919

 
 
 
 

Larvik Røde Kors historie

 

Høsten 1923 drøftet en del interesserte damer og herrer muligheten for å danne en Røde Kors krets i Larvik. November samme år kom man sammen, og i konstituerende generalforsamling samme dag ble det valgt et styre som bestod av:

 

 - Fru Ingeniør Bull

 - Fru pastor Kanstrøm

 - Doktor Karl Nielsen (formann)

 

Det ble besluttet som kretsens første oppgave, å oppta søm av spedbarnstøy. De nødvendige midler ble tatt av kretsens kontantbeholdning og utdelingen skulle foretas av byens jordmødre når disse fant det påkrevet.

 

Like fra starten fikk man mange henvendelser om hjelp til tuberkulosepasienter, sukkersyke og kreftpasienter, og flere ble hjulpet innen kretsens økonomiske ramme.

Årsberetningene langt inn i 30. årene viser at foreningen stort sett følger et lignende arbeidsmønster, og i beskjeden grad grunnet tidens situasjon og tunge forhold sosialt og økonomisk.

 

Hjelpekorpset – et barn av tiden

 

Beredskapen fikk kanskje sitt fineste uttrykk gjennom hjelpekorpset. I 1939, bare måneder før den andre verdenskrig brøt ut, så hjelpekorpset dagens lys. Ikke som en ferdig, effektiv organisasjon, men som et uttrykk for et sterkt behov for ungdommen om å komme med i hjelpearbeidet.

De samlende midtpunkt ble dr. Spielberg og diakon Bjarne Indgjerd som sto for undervisningen av førstehjelp.

Siste nytt

Årsmøte 2019

Se hvem som er på valg.

Send inn dine forslag.

Trykk for større bilde

Digital senior søker deg som er god på nettbrett/ipad

Trykk for større bilde

Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors