RØFF

Kontakt oss

Ledere BARK Larvik

Monica Ljusnes

Tlf: 41281334 

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

Kommende aktiviteter

RØFF er for ungdommer mellom 10 og 16 år. Som en del av Norges Røde Kors er tilbudet tilgjengelig for ungdom over hele landet.

Deltakerne i RØFF får livsviktig kunnskap om førstehjelp og ferdsel i naturen, slik at de kan hjelpe venner og familie hvis uhellet skulle være ute. Det er også en fin arena for dem som ønsker et spennende og aktivt fritidstilbud.

 

Vei inn i hjelpekorpset

Hva som skjer i den lokale RØFF-gruppen er mye opp til feltakerne, fordi RØFF først og fremst drives av medlemmene selv. Det er selvsagt voksne veiledere som hjelper til, men det er ungdommene som bestemmer hva RØFF skal være. RØFF i Larvik ligger under omsorg, men mange RØFF-ere rekrutteres til hjelpekorpset når de blir gamle nok.

RØFF- Røde kors friluftsliv og førstehjelp

Vi trenger trenger flere veiledere!

 

Mangfold av aktiviteter

Vi trenger også flere voksne veiledere for aktiviteten. Vi oppfordrer derfor foreldre og andre som kan og vil bidra til å gjøre RØFF bedre, om å ta kontakt. Det er en fordel med erfaring med friluftsliv eller idrett, som frivillig i Røde Kors, eller noe annet relevant, men det er ikke noe krav. Vi trenger all slags gode hjelpere.


Krav til frivillige

  • gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring
  • ha fylt 18 år

Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors