Beredskap

Beredskap

Larvik Røde Kors

Beredskapsgruppe

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise. Er du forberedt? Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet.

Når katastrofen skjer i Larvik

 

Larvik Røde Kors har en beredskaps avtale med Larvik kommune, i denne avtalen står det noe om hva som forventes av begge partner i en beredskapshendelse i Larvik kommune.

Uansett hva hendelsen er, kan Larvik Røde Kors bli kalt ut til og gjøre beredskaps arbeid. Alt av Beredskap i Larvik Røde kors styres av en beredskapsleder, som har en beredskapsgruppe under seg, hvor av dette er ledere og nestledere i alle avd i Larvik Røde Kors.

 

Beredskapsgruppen til Larvik Røde Kors er satt opp på et mandat, fra Lokalforeningen, Det vil si at det er Lokalforeningen i Larvik Røde kors som gir sin fullmakt til at beredskapsleder, kan lede en beredskapshendelse.

 

Beredskapsgruppen trener på senarioer sammen med Larvik kommune, for å være best mulig forberedt om dersom katastrofen skulle ramme Larvik Kommunes innbyggere.

 

 

Er DU beredt om katastrofen skulle ramme Larvik?

Vi trenger deg, når katastrofen rammer!

Beredskapsvakt er et tilbud for medlemmer i Røde Kors. Du forplikter deg kun til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet ved behov.

Beredskapsvakt

Beredskapsvaktene er en ekstra ressurs for det offentlige beredskapsapparatet og er med på å styrke beredskapen i lokalsamfunnet. Gjennom det lokalt forankrede konseptet kan innbyggerne selv bistå under alvorlige situasjoner. Kravet for å bli beredskapsvakt er at du er medlem i Røde Kors.

 

Som beredskapsvakt kan du kan hjelpe dine medmennesker med enkle og viktige oppgaver som

 

 • enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
 • informasjon i evakuerte områder
 • trafikkavvikling
 • transportoppdrag

Du vil få en årlig opplæring i blant annet førstehjelp, beredskapsarbeid og psykososial støtte. Du kan dermed delta i innsats som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra publikum generelt.Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil også være uniformert, ledet og koordinert, ha interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

 

For å være beredskapsvakt må du:

 

 • Være 18 år eller eldre
 • Støtte opp om Røde Kors sitt formål og de prinsipper Røde Kors driver etter
 • Delta på opplæring og kompetansebygging minimum en kveld per år
 • Følge de regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder for Røde Kors Beredskapsvakt
 • Betale medlemskontingent i Røde Kors, for tiden kr 300,- pr år.* Ungdom under 25 år betaler kun kr 150,- pr år.

Ellers er det ingen kostnader eller krav, og innsatsen er frivillig.

 

*Denne dekker bl. a. deler av opplæringsaktivitetene du deltar på, deler av uniformering, merking og utstyr du får utlevert, deler av driften av  Røde Kors Beredskapsvakt der du bor og deler av den informasjonen du vil motta fra Røde Kors gjennom året.

Kontakt oss

Beredskapsleder:

Arnulf Andre Elgen

Tlf: 45 84 31 86

Epost: beredskap@larvikrodekors.no

Beredskapsgruppens oppsett

 • Beredskapsleder.
 • Nestleder beredskap
 • Lokalforeningsleder
 • Nestleder Lokalforening
 • Hjelpekorpsleder.
 • Operativleder.
 • Omsorgsleder.
 • Nestleder Omsorg.
 • Forpleiningsleder.
 • Nestleder forpleining.

Nyttige linker ved hendelser

Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors