Besøksvenn

Besøksvenn

Larvik Røde Kors Besøksvenn

Fellesskap og inkludering

Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjøre hverdagen lettere for ensomme i alle aldre.

Mange mennesker i Norge savner en fortrolig venn. Ensomheten kjenner ingen alder, og det finnes mange ensomme blant både eldre og yngre. Røde Kors Besøkstjeneste bidrar til å gjøre hverdagen lettere for flere av dem.

 

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i private hjem og på institusjoner. De fleste besøksvenner har én person de besøker fast, som regel en time eller to  i uka.

 

Besøksvennen og den som får besøk bestemmer sammen hva de skal gjøre. De går turer eller gjør andre sosiale aktiviteter - eller treffes bare for å prate. Den ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn er en verdi som vanskelig lar seg beskrive eller måle.

 

Besøksvennene lager også felles sosiale møteplasser som tilstelninger, turer, utflukter, trimgrupper og andre arrangementer. Besøkstjenesten utvikler seg stadig, og det finnes mange ulike tilbud og muligheter.

Bestemmelser for Røde Kors Besøksvenn

Alle frivillige som ønsker å bli besøksvenn eller mennesker som ønsker å få besøk, bør sette seg inn i bestemmelsene for Røde Kors besøksvenn. 


Dokumentet inneholder viktige retningslinjer; Hvem som kan være besøksvenn, rollen som besøksvenn og sikkerheten for både bruker og den frivillige.

 

Bestemmelser for Røde Kors besøksvenn PDF dokument.

 

Krav til frivillige besøksvenner

 - gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring

 - undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

 - ha fylt 18 år

Kontakt oss

Leder Omsorg

Monica Ljusnes

Tlf: 45269245

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

Kommende kurs


Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors