Omsorg

Kontakt oss

Leder Omsorg

Monica Ljusnes

Tlf: 45269245

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

Våre tilbud/aktiviteter

Kommende aktiviteter

Kommende kurs

Trykk for større bilde

Fellesskap og inkludering

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet.

Mange mennesker føler seg ensomme og savner å være del av et fellesskap. Ensomhet er smertefullt og kan være helseskadelig. Den rammer i alle faser av livet, men forskning viser at det er unge og gamle som er mest utsatte.

Om lag halvparten av den norske befolkningen forventes å bli rammet av lettere psykiske plager eller lidelser i løpet av sitt liv. Det er vanligst å oppleve angst eller depresjon. Det er også slik at rus, kriminalitet og migrasjon gjør at mange havner utenfor sosiale fellesskap. Mangel på nettverk og fellesskap kan føre til ensomhet og isolasjon.

 

Mennesker trenger mennesker

Å bli anerkjent av andre som et verdifullt medmenneske er viktig for oss alle. Hvis vi ikke opplever dette, kan vi miste troen på oss selv og få mindre styrke til å håndtere livene våre.

I sårbare situasjoner i livet kan vi ha ekstra behov for støtte av medmennesker rundt oss. Til tross for at vi i Norge har et godt utbygd velferdssamfunn, faller mennesker utenfor fellesskapet og ender opp med levekår som ikke er akseptable.

Røde Kors er til stede for mennesker som har behov for omsorg og sosial kontakt ved å tilby åpne møteplasser og kontakt én-­til-­én og i nettverk.

Larvik Røde Kors Omsorg

Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge

For de aller fleste barn og unge er det godt å vokse opp i Norge i dag. Forskning viser at dagens unge har tro på framtiden og er flittige og flinke. De har bedre relasjoner til foreldrene sine og bruker mindre rusmidler enn tidligere generasjoner.


Men oppveksten er ikke like lett for alle.

Medaljens bakside

Mange barn og unge opplever stress og press og bekymrer seg syke. I tillegg vet vi at 60.000 barn og unge mobbes i den norske skolen. Mange opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. I et samfunn med høye krav er det lett å føle seg utenfor og ensom. Dette viser seg også i frafallsstatistikken.

 

Mange av utfordringene barn og unge møter henger sammen med økonomiske og sosiale ressurser. Andelen barn som vokser opp i familier med dårlig råd stiger stadig. I 2016 gjelder dette 92 000 barn. Mange av disse kan ikke delta i aktiviteter sammen med klassekamerater fordi det er for dyrt. Dette kan forsterke følelsen av utenforskap.

 

Trygge aktiviteter og åpne møteplasser

Barn og unge trenger trygge arenaer hvor de kan møte andre og bli inkludert. Det er viktig for å ha en god oppvekst. Røde Kors er derfor opptatt av å skape trygge, attraktive og inkluderende møteplasser for barn og unge. Alle våre aktiviteter er åpne for alle og vi legger vekt på at barn og unge skal oppleve mestring, utvikle nye ferdigheter og danne vennskap i et godt sosialt miljø. Vi ønsker å tilby et pusterom fra stress og press og en mulighet til å bare være. De frivillige i Røde Kors' oppvekstaktiviteter er trygge voksenpersoner som ønsker å gjøre en forskjell.

Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors