Støtt arbeidet

Støtt arbeidet i Larvik Røde Kors

Røde Kors har flere aktiviteter som gjør hverdagen litt lysere for mange av de som har ensomme og stille dager. Daglig besøker vi eldre og ensomme, og er i kontakt med unge som ikke har noen å snakke med.

 

Du kan støtte dette arbeidet. Din gave brukes til å styrke omsorgs- og beredskapsarbeidet der du bor. Med din hjelp kan frivillige dra på besøk til mennesker som har lange og tomme dager, gjennomføre aktiviteter og ha ulike møteplasser for mange mennesker. Din gave vil glede mange!

Vipps oss din støtte på 

 vipps nummer 24550

eller søk opp Larvik Røde Kors.

Merk vippsen med hva du ønsker å støtte

Ønsker du å overføre via bank?

Kontonummer 2460.08.20512

Merk betalingen din med hva du ønsker din støtte skal gå til.

Støtt arbeidet - bli medlem

 

Daglig får mange beboere i Larvik hjelp fra oss i Larvik Røde Kors. Eldre får besøk, ungdom får hjelp med lekser og Hjelpekorpset bidrar til min og din sikkerhet når vi er ute.

 

Støtt arbeidet - bli medlem!

 

Det gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker som lever i ensomhet, barn og unge som sliter med livene sine

Flyktninger og innvandrere som trenger hjelp til å orientere seg i en ny hverdag.

Røde Kors Hjelpekorps som er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner.

 

Medlem: 300 kr (pr. år)

Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)

Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)

Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Besøks adresse:

Karen Sunds vei 18

3269 Larvik


Postadresse:

Postboks 215 sentrum,

3251 LarvikKontakt info:

 

Lokalforeningsleder: +47 45456919

Mail: leder@larvikrodekors.no

 

Leder Omsorg: +47 41281334

Mail: omsorg@larvikrodekors.no

 

Leder hjelpekorps: +47 46432511

Mail: korpsleder@larvikrodekors.no

Alarm tlf: +47 99372822

 

Flere telefonummer og mailadresser  finner du under de tilhørende aktivitetene

Bli frivillig

 

Frivillig innsats er avgjørende for at samfunnet kan utvikle seg. Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjøre en innsats. Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

 

Alle frivillige i styret og ellers i Larvik Røde Kors gjør dette på sin fritid uten noen lønn.

 

 

Meld deg som frillig på www.rodekors.no

eller ta kontakt med lokalforeningsleder.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved Larvik Røde Kors